Moskva nakon apokalipse

Talentirani umjetnik iz Moskve, Vladimir Manjukin poznat je u krugovima ruskih 2D/3D računalnih grafičara-umjetnika pod nadimkom mvn78. Autor slika: Vladimir Manjukin.

Talentirani umjetnik iz Moskve, Vladimir Manjukin poznat je u krugovima ruskih 2D/3D računalnih grafičara-umjetnika pod nadimkom mvn78. Autor slika: Vladimir Manjukin.