Nedavni slučajevi označili početak iskorjenjivanja korupcije u Rusiji

Otvaranje visoko-profilnih antikorupcijskih slučajeva označilo je početak rada na iskorjenjivanju korupcije u Rusiji, rekao je premijer Dimitrij Medvjedev.

Nedavnim antikorupcijskim slučajevima nastavlja se posao započet prije nekoliko godina. Antikorupcijski zakoni prihvaćeni su i zemlja se uključila u međunarodne antikorupcijske konvencije. Do tada su mnogi mislili kako je to samo uobičajeni postupak.

„Ništa takvo. Prije ili kasnije kvantiteta se razvija u kvalitetu. Najprije postoji javna potreba za borbom protiv korupcije jer ljudi žele da se vlast pročisti, da se pokažu rezultati borbe protiv korupcije, a kao drugo, za to postoji propisana podloga“, rekao je Medvjedev. „Politička volja  također je potrebna“, dodao je, „Kada se sva tri aspekta ujedine, počinje borba protiv korupcije“.