Ploveća crkva sa svećenicima i liječnicima putuje niz rijeku Ob