Šumske jagode u Sibiru

Stanovnici skupljaju divlje šumske jagode u šumariji u Tari u Omskoj oblasti.

Stanovnici skupljaju divlje šumske jagode u šumariji u Tari u Omskoj oblasti.

Aleksej Malgavko/RIA Novosti
Stanovnici skupljaju divlje šumske jagode u šumariji u Tari u Omskoj oblasti.

Stanovnici skupljaju divlje šumske jagode u šumariji u Tari u Omskoj oblasti.