Snježna mačka s Amura

Amurski tigar je najveći i najrjeđi tigar na svijetu. Skoro sve jedinke koje obitavaju u divljini žive na ruskom Dalekom istoku, u planinskom masivu Siho-Alinj. Nažalost, ova veličanstvena mačka se nalazi na Međunarodnoj crvenoj listi ugroženih vrsta.

UPrimorskom krajunaDalekom istoku Rusije održanojesavjetovanjeoproblemuočuvanja populacije amurskogtigra kojisenalazinaMeđunarodnojcrvenojlistiugroženihvrsta.URusijiovaživotinjaobitavasamouPrimorskomiHabarovskom kraju.

Infografika: Amurski tigar: teritorij, populacija, ishrana. Povećati sliku.

"Stanje populacije amurskogtigrajeidaljenestabilnoi zahtijevapoduzimanječitavogkompleksamjerazanjezino očuvanje,odpojačanogfinanciranjaprogramaočuvanjaamurskogtigradousavršavanjanormativnebaze usferizaštiteugroženihživotinja",kažu upriopćenjuzajavnost.

Ruskiekolozipozivajusvjetskuzajednicu da ujedine naporeuspašavanjuamurskogtigrakojiizumire.

Dvanaest najopasnijih životinja Rusije
Životinje koje ne biste željeli sresti na putu po Rusiji: nekima od njih čovjek može ostati i - ručak.

PremapodacimaSvjetskogfondazaprirodu(WWF),uRusiji jeostalomanjeodpetstoprimjerakaovevrste.Uposljednjihstogodinaznatnosesmanjioteritorij nakojem obitavaamurskitigar.Ranijejeovajpredatorživio nasjeveroistokuKinei naKorejskompoluotoku,pačaki uMongoliji.Sada skoro sviamurskitigrovikojiobitavajuudivljiniživenajugoistokuRusije,uplaninskommasivuSiho-Alinjistočnood rijekeAmur.

Bez obzira na to štojelovna ovezvijeristrogozabranjen,svakegodinelovokradiceubijuod30do50primjeraka.Trgovci ilokalnostanovništvožive odšumskihdobara,atigroveubijajuzbogkrzna iunutarnjihorganakojisekoristeutradicionalnojkineskojmedicini.Premanekimprocjenama,samou1991.godinijeuništenatrećinastanovništvazbogvelikepotražnje zatigrovimkostimai organima. Takvatendencijaizazivaveliku zabrinutost međuekolozima.

"Možemodospjetiu situacijukada ćeamurskitigroviživjetisamouzoološkimvrtovimailiuizoliranimzaštićenimpodručjima,kao uIndiji",rekaojeagencijiIgorČestin,rukovoditeljruskogodjelaSvjetskogfondazaprirodu.

Pomišljenjuekologa,neophodnesuhitnemjerezazaštituvrstekojaizumire.

"Moramopovećatibrojljudikojićesprečavatinezakonitusječušuma ikrivolov.Neophodnojepoboljšavatisustavupravljanjazaštićenimpodručjima,moramo to stvarati zajednos Kinom",rekaojeČestin.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće