Objavljeni pobjednici 15. međunarodnog natjecanja „Čajkovski”

Među nagrađenima su pijanisti, violinisti, violončelisti i vokali iz Rusije, Tajvana, Francuske, SAD-a, Njemačke, Španjolske i drugih zemalja. Pobjednici će imati koncerte po cijelom svijetu.

Tijekomtri tjednana pozornicama MoskveiSanktPeterburga nastupali su izvođačis vrlorazličitimindividualnimosobitostima.Bilojeromantičara,virtuoza,mislilaca,pačaki"genija".

George Li. Izvor: Youtube

Međutim,kaoiuvijek,najvišeemocijaizazvalisunastupipijanistauVelikojdvoranikonzervatorija. Može se reći daje svepočelouznelagodu,jeržirinijepropustiofavoriteranijihnatječaja-nagrađenogAleksandraLubjanceva,koji ovegodine nijeprošao"živu"selekciju,aposlijeprvogkrugaotpaojei AndrejKorobejnjikov,čijije nastups32.BeethovenovomSonatombioizvanredanglazbenidogađaj,kojijeimao irekordanbrojpregledau online-prijenosu.Paipak,natjecateljskanapetostkodpijanistanijepopustilaniti ujednomkrugu, iako jebiloneugodnotijekomnatjecanja saznavati kakootpadajuizvanredniglazbenicipoputJurijaFavorinaiDmitrijaŠiškina.Ali isama kvaliteta"žrtava"dokazje krajnjevisokihkriterijaovognatjecanja.

Izvor: Gajk Kazarjan Izvor: Youtube

Istosedogađaloi unominacijamaviolinistaiviolončelista.Ovosene objašnjavasamouvođenjem"žive"selekcije napočetkunatjecanja,kojomjezaistačitavprvikrugpodignutnanovu razinu,negoipojavomnoveizvanrednegeneracijeglazbenikanaovomnatjecanju.Kako pokazujuanketesasudionicima,tapojavajeuvelikojmjerivezanazatradicijuruskeizvođačkeškole.Ovo natjecanjevišenijeobičnaparadadiplomacaMoskovskogkonzervatorija,alisumnogisjajnisudionicidanašnjegnatječajaipaku raznimfazamaprošlikroz"ruke"ruskihučitelja.Međunjimasu isvipijanistikojisusudjelovaliufinalu,pačakiGeorgeLi(SAD),kogajezanatjecanjepripremaoMaksimMogiljevski,i LukaDeBargekaoučenikReneŠereševske.

Lucas Debargue Izvor:Youtube

Naklavirskimkoncertimasuusvakomkrugu"rejtinzi"mnogihizvođačastradaliodogromnenapetosti.Tosuzapravobilipravidvoboji,ukojimasusenatjecalimelankoličniliričarSergejRetkinifenomenalnivirtuozGeorgeLi,LucasDebarguekojijepotresaopublikudubinomiljepotomglazbenemisli,virtuozLukasGenjušas,DanilHaritonovkojijeočaraoprisutnesvojommladošćuijednostavnim,jasniminterpretacijama,i"mag"klaviraDmitrijMasljejev.

Dmitrij Maslejev. Izvor: Youtube

Ispostavilose da nanatjecanjunitkonijebioapsolutnivođa,kojibisenedostižnouzdigaoiznad svihostalih.

Međutim,ipak sedogodilaisenzacijana15.natjecanju"Čajkovski".DoživljajkojijepublicipokloniopijanistLucasDebargueušaojeu"legendu"ovognatjecanja.Upravonjemuje Udruga glazbenihkritičaraMoskvedodijelilanagradu(koncertuprosincu2015.godineuMoskovskomdomuglazbe)kaoglazbeniku"čijisunastupi nanatjecanjuupadljivaumjetničkapojavai čiji su jedinstvenitalentiljepotaglazbenihinterpretacijaostavilinezaboravandojamna publikuikritiku".Ovo natjecanjejeuspjeloupravozbogtogašto postojeglazbenicikojizaslužujutakveriječi,aporednjihjebilo idrugihvelikihotkrića.

Julija Matočkina. Izvor: Youtube

Pažnjačitavogsvijetabilajeprikovanazaovajdogađaj.Natjecanjegledalojepreko10milijunaljudi iz179zemaljasvijeta.Ustatisticisespominju10 352gradana svimkontinentima.Tojeapsolutnirekord svihglazbenihnatjecanja.

Dobitnici nagrada

Klavir: 1. mjesto: Dmitrij Masljejev (Rusija); 2. mjesto: Lukas Genjušas (Rusija / Litva) i George Li (SAD); 3. mjesto: Danil Haritonov (Rusija) i Sergej Redjkin (Rusija); 4. mjesto:
Lucas Debargue(Francuska).

Violina: 1. mjesto: nije dodijeljeno; 2. mjesto: Ju Chen Đen (Tajvan); 3. mjesto: Gajk Kazarjan (Rusija), Aleksandra Konun (Moldavija) i Pavel Miljukov (Rusija); 4. mjesto: Pom Sori Kim (Južna Koreja) i Clara Jumi Kang (Njemačka).

Violončelo: 1. mjesto: Andrei Ionut Ionica (Rumunjska); 2. mjesto: Aleksandar Ram (Rusija); 3. mjesto: Aleksandar Buzlov (Rusija); 4. mjesto: Pablo Ferandez (Španjolska); 5. mjesto: Son Min Kan (Južna Koreja); 6. mjesto: Jonatan Rouzman (Nizozemska).

Solo pjevanje: Žene: 1. mjesto: Julija Matočkina (Rusija); 2. mjesto: Svetlana Moskaljenko (Rusija); 3. mjesto: Mane Galojan (Armenija); 4. mjesto: Antonina Vesenjina (Rusija).

 

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće