Ugrožene vrste: Tradicionalne drvene kuće u Rusiji

7.	Ograda je isto obično drvena. Ona se ne postavlja da bi zaštitila ili sakrila nešto, već da bi markirala granicu vlasništva.

7. Ograda je isto obično drvena. Ona se ne postavlja da bi zaštitila ili sakrila nešto, već da bi markirala granicu vlasništva.

@oldrussianhouses