POGLEDI

Ilustracija: Aleksej Iorš
Ilustracija: Konstantin Mahler
Izvor: Aleksej Jorš
Karikatura: Aleksej Iorš
Karikatura: Konstantin Mahler
Karikatura: Aleksej Iors
Nuklearna energetika u Rusiji je 1970-ih i 1980-ih doživjela eksponencijalni rast, koji je prekinut zbog nesreće u Černobilu 1986. a zatim i uslijed raspada SSSR-a. Izvor: AP
+
Like us on Facebook